top of page
Foggy Forest

บรรจุภัณฑ์ที่สนับสนุนแนวคิดในเรื่อง Circular Economy

2262023_230508.jpg

ชุดของขวัญปีใหม่ไทย 

บรรจุภัณฑ์ผลิตจากกระดาษลูกฟูก สามารถนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ประโยชน์ต่อได้

ขนาด: กว้าง 8.5 x ยาว 30.5 x สูง 26 cm

2021-9-5 box-077.jpg

กระเช้ากระดาษ 

ถาด 2 ชั้น ขนาดเล็กใหญ่ซ้อนกัน นอกจากจะใช้ช่วยจัดแบ่งสินค้าแล้ว ยังสามารถนำออกมาใส่ของ เพิ่มประโยชน์ใช้สอยได้อีกด้วย

 

ขนาด: กว้าง 25 x ยาว 35.5 x สูง 9.5 cm

2021-9-5 box-065.jpg
62e649855539d-1659259269.jpg
62e649855539d-1659259269.jpg

กล่องบรรจุกล้วยหอม  

บรรจุภัณฑ์ผลิตจากกระดาษลูกฟูก สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ มีความแข็งแรงและออกแบบให้มีช่องหน้าต่างเพื่อให้เห็นกล้วยด้านในและช่วยระบายอากาศ ชะลอไม่ให้กล้วยสุกเร็วเกินไป

ขนาด: กว้าง 29 x ยาว 36 x สูง 19.5 cm

กล่องส้มมั่งมี   

สามารถนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ประโยชน์ต่อได้หลายรูปแบบ เช่น โคมประดับ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล หรือดัดแปลงเป็นฐานปลูกต้นไม้มงคล หรือใช้เป็นที่เก็บชุดน้ำชาจีน 

 

ขนาด: กว้าง 22 x ยาว 28 x สูง 15.5 cm

62e64a06136d9-1659259398.jpg
bottom of page